Showing all 51 results

Vòi rửa bát nóng lạnh dây kéo rút cao cấp có thiết đặc biệt với phần đầu vòi có thể kéo dài tới 50cm như vòi tắm hoa sen giúp công việc rửa bát dễ dàng, vòi rửa bát kéo rút được gắn trực tiếp lên thành chậu rửa bát

-34%
1,350,000 890,000
-62%
2,870,000 1,100,000
-46%
2,190,000 1,190,000
-57%
3,200,000 1,390,000
-40%
2,500,000 1,490,000
-52%
3,300,000 1,590,000
-44%
3,000,000 1,690,000
-47%
3,200,000 1,690,000
-47%
3,200,000 1,700,000
-38%
2,900,000 1,790,000
-49%
3,500,000 1,790,000
-49%
3,500,000 1,790,000
-48%
3,450,000 1,790,000
-49%
-49%
-49%
3,500,000 1,800,000
-45%
-45%
3,390,000 1,850,000
-48%
-48%
3,800,000 1,990,000
-48%
3,800,000 1,990,000
-46%
-39%
-39%
-39%
3,800,000 2,300,000
-46%
4,250,000 2,300,000
-26%
3,180,000 2,350,000
-34%
3,800,000 2,500,000
-23%
3,350,000 2,590,000
-25%
3,560,000 2,670,000
-24%
3,550,000 2,690,000
-18%
3,280,000 2,690,000
-22%
3,580,000 2,790,000
-24%
4,180,000 3,180,000
-19%
3,960,000 3,200,000
-17%
3,950,000 3,290,000
-21%
4,580,000 3,600,000
-17%
4,450,000 3,700,000
-20%
4,860,000 3,900,000
-15%
-16%
4,860,000 4,100,000
-17%
-17%
5,420,000 4,500,000
-16%
-17%
6,250,000 5,200,000
-20%
6,520,000 5,200,000