Vòi 3 đường nước (Ro)

Vòi rửa bát 3 đường nước là vòi nóng lạnh có thêm 1 đường nước dùng cho máy lọc nước Ro