Chậu có hố rác, cài dao

Chậu rửa bát có hố rác, cài dao